Door je keuze voor onze praktijk, kies je voor een individuele, kwaliteitsvolle therapie met aandacht voor overleg tussen therapeut-patiënt en therapeut-voorschrijvende arts.

Door jaarlijks bij te scholen, garanderen we je evindence based therapie. Zo zorgen we ervoor dat we je steeds met de meest recente, wetenschappelijk onderbouwde behandelingsmethoden en - technieken kunnen aanbieden.

Om deze kwaliteit te kunnen blijven garanderen, treden wij niet toe tot de conventie van 2024.


Kabinetbehandeling (gemiddelde globale duur: 30 min.)

€ 36

Huisbezoek

€ 38


Opgepast:
Gelieve tijdig (minstens 24 uur op voorhand) te annuleren indien je de afspraak niet kan nakomen. Vrijgekomen plaatsen kunnen benut worden voor dringende zorg. Bij het niet nakomen van jouw afspraak of bij het niet tijdig annuleren wordt een verzuimvergoeding van 36 euro aangerekend.

Afrekenen:
Gebeurt na iedere behandeling. Dit kan contant, met bancontact of via de applicatie 'Payconiq' (https://payconiq.com/?lang=nl).